Homeopatia hoitomuotona

Homeopatian lähtökohta hoitomuotona on ydinajatuksessa ’Samankaltainen parantaa samankaltaisen’.  Jo lääketieteen isä kreikkalainen Hippokrates (460-377eaa) tunsi tämän periaatteen ’Similia similibus curentuur’, mutta homeopatiaksi sen nimesi Samuel Hahnemann (1755-1843) n. 350 vuotta sitten. Hän totesi kokeissaan, että sairauteen tehoava lääke saa terveessä ihmisessä aikaan samankaltaisia oireita, mitä sairaus ihmisessä aiheuttaa.

iirinvirma-36 organon

Kuva Toni Forssell

Homeopatiassa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, hänen koko persoonaansa. Hahnemann puhuu elämän prinsiipistä, elinvoimasta, joka muuttuessaan saattaa ajaa elimistön säännönvastaisiin toimintoihin eli sairauksiin (Hahnemann: Parantamistaidon Organon §11).

Homeopaattinen hoito on parhaimmillaan rakkaudellista ja perustuu luottamukseen ja aitoon välittämiseen toisesta ihmisestä. Samalla ihmisen sielu saa arvokasta hoitoa. Homeopatian päämääränä on saada aikaan täydellinen paraneminen pehmeästi ja nopeasti ilman kipuja.

Homeopatian lääkeaineet valmistetaan pääasiassa kasveista, mineraaleista ja eläimistä, mutta niitä voidaan valmistaa melkein mistä tahansa.Tänä päivänä lääkeaineita on tuhansia ja määrä lisääntyy koko ajan.

Homeopatiassa käytettävät lääkkeet on laimennettu ja potensoitu niin, että lääkeaineen molekyylit ovat käytännössä jo kadonneet, silti aineen voima liuoksessa on kasvanut. Tämä on saatu aikaan liuosta ravistamalla eli potensoimalla. ’Vähemmän onkin enemmän’. Näin vältytään samalla voimakkaiden aineiden sivuvaikutuksilta ja lääkeaineen teho kuitenkin kasvaa. Annettu lääkeaine saa ’pienellä potkulla’ kehon reagoimaan sitä tervehdyttävästi.

Homeopaatin vastaanotolla

Homeopatiassa hoidettavan elämäntilanne kartoitetaan ensikäynnin yhteydessä n. 90 min pituisella haastattelulla, joka on tärkeä osa hoitoprosessia ja auttaa jo usein sinällään henkilöä ymmärtämään ainakin joitakin elämänsä toistuvia kaavoja. Hoitoprosessi alkaa kylläkin jo samalla, kun olet varaamassa aikaa.

Seurantakäynnit sopivin väliajoin ovat tärkeitä hoidon jatkumisen kannalta, sillä varsinkin aikuisella hoito saattaa olla pitkä prosessi. (Ihmehoito homeopatia ei ole, vaikka joskus avun saakin niin nopeasti, että sitä todella ihmettelee!) Kannattaa antaa itselleen aikaa tässäkin asiassa.

Pääset nettiajanvaraukseen tästä.

Aikuisen ensikäynti 90min, seurannat 60min/45min. Lapsen (alle 15v) 75min/60min/45min.